Закључци Првe међународнe конференцијe ,,Даровитост – препознавање и подршка“

 

Darovitost konf. logoМенса je у партнерству са Високом школом струковних студија за образовање васпитача, из Новог Сада, Друштвом дефектолога Војводине, Удружењем васпитача Војводине, Националним центром за таленте  у Новом Саду од 29. септембра до 1. октобра 2017. године, организовала Прву међународно научно-стручну конференцију ,,Даровитост– препознавање и подршка“ .

Организациони одбор Прве међународне конференције „Даровитост – препознавање и подршка“, донео је закључке кнференције:

,,На скупу су презентовани радови из области рада са даровитима – надаренима, талентованима, изузетнима – укупно 63 излагача и аутора из земље и иностранства; презентовано је укупно 36 радова, од чега 26 усмених излагања, 3 постер презентације и 4 радионице; позвани излагачи су одржали 4 уводна излагања.

Поводом одржавања Конференције припремљена су два издања: Зборник сажетака свих излагања са конференције, као и Тематски зборник радова међународног значаја „Даровитост/Giftedness“.
На основу излагања и дискусија формулисани су закључци скупа:
– У свим земљама региона постоје сличне тешкоће и проблеми у препознавању, откривању и раду са даровитима, а важан је и недостатак програма за усавршавање радника који са оваквим особама треба да раде, пошто за то немају потребне компетенције јер их не добијају иницијалним образовањем.
– Даровитост сама по себи није увек повезана са успешношћу у другим областима или високом интелигенцијом; постоје и даровите особе са сметњама у развоју за чије препознавање су потребна додатна знања и којима треба посветити посебну пажњу.
– Даровитима је потребна специфична стручна подршка коју је друштво дужно да им обезбеди, у складу са већ постојећим законским одредбама.
– Искуства из Европе су показала да су националне Менсе, као удружења грађана, добар ресурс за рад са даровитима, као што су то и посебни центри који постоје и у земљи и шире.
– Ради превазилажења идентификованих тешкоћа у области рада са даровитима, потребно је: више истраживања у овој области, уједначавање терминологије, креирање програма подршке запосленима у више сектора за откривање и рад са даровитима, преузумање модела добре праксе у погледу ваннаставног рада са даровитим ученицима, покретање сервиса подршке свим даровитима на регионалним и локалним нивоима, као и креирање стратегије рада са даровитима на националном нивоу.
– Осим свега, нужно је окупљање стручњака и теоретичара ради размене искустава и унапређивања теорије и праксе у раду са даровитима, као и учешће самих даровитх особа у оваквим скуповима.
– Закључено је и да је потребно и даље одржавати овакве скупове који доприносе унапређивању компетенција и размени искустава запослених у свим секторима у којима се могу појавити даровите особе.
– Организатори ће припремити сличан скуп и наредне године.“

O УченIQ

Током претходне године у разговору са председницом Менсе Александром Боровић дошло се до идеје да Менса треба да се презентује деци кроз неке занимљиве активности. Одржана су два циклуса по 3 бесплатне радионице ,,Размрдајмо вијуге- Креативна математика” у Београду, Новом Саду и Крушевцу, у марту током Недеље свести о мозгу и у мају посвећену мају, месецу математике. Радионице су држали Тања Олеар Гојић, Мирјана Тишма и Момчило Степановић, учитељи и чланови Менсе.
На конференцији Даровитост- препознавање и подршка одржаној у Новом Саду од 29.9.до 1.10.2017. године, увидела се и потреба да се Менса обрати просветним радницима и родитељима и скрене пажњу на даровите, са свог становиштва, како би заједничким снагама кроз будуће конференције о даровитости побољшали успешност и постигнућа даровитих.
Тако је ове јесени настао СИГ УченIQ који ће се бавити промоцијом Менсиних вредности међу децом организовањем активности за децу, родитеље и наставнике, а са циљем да се заинтересују за унапређење и очување интелигенције деце. Активности ће бити реализоване кроз радионице за децу, предавања за родитеље и наставнике, као и кроз занимљиве конкурсе и игре. СИГ (Special Interest Group) окупља и повезује чланове Менсе са посебним интересовањима за неку област.
Теме радионица ће се кретати од промоције науке и познатих научника, преко развоја логичког и алгоритамског мишљења, креативних активности које стимулишу комплетан развој до промоције физичких активности и здравих стилова живота.
Циљ је да се деци пруже активности у којима ће постати свесни да треба ценити интелектуалне способности појединца, а родитељи и наставници упуте како могу да помогну деци да остваре своје потенцијале.
Чланови УченIQ ће бити чланови Менсе који су заинтересовани за унапређење рада СИГа , као и професионалци који би могли да допринесу остваривању циљева СИГа.
На радионицама очекијемо децу чланова Менсе, али и њихове другаре и ученике основних школа, а понекад и предшколце.
Активности ће се моћи пратити на овом блогу и фејсбук страници страници Učeniq.