Monkey Code

Ова игрица је мало захтевнија јер дете мора пратити правила која су на Енглеском. Уколико и не зна енглески, а добро закључује, на основу датих примера може да закључи шта треба да ради. Овде је јако битно да прати кодове који се исписују да би их само писало…

 

 

 

 

Приредила Тања Олеар Гојић