ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

,, Даровити ученици у основној школи“ је програм стручног усавршавања наставника  акредитован од стране Педагошки завод Војводинеа налази се у каталогу Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије под каталошким бројем 1054 . Менса је дала своју подршку и овом семинару који се бави даровитошћу.

Програм је одобрио Педагошки завод Војводине           Број решења: 1054

Организатор програма: Удружење грађана „Менса Србије”, Нови Сад, уз подршку Друштва дефектолога Војводине

Особа за контакт: Маринела Шћепановић, 062244060, marinela.scepanovic@mensa.rs

 

Аутори: Маринела Шћепановић, мастер, наставник индивидуалне наставе – соматопед, педагошки саветник, Менса Србије, Друштво дефектолога Војводине

Реализатори: Маринела Шћепановић, мастер, наставник индивидуалне наставе – соматопед звање: педагошки саветник, Менса Србије, Друштво дефектолога Војводине; др Снежана Нишевић, наставник КПВ, саветник – спољни сарадник, ОШ „Бошко Буха“, Београд; проф. др Данијела Илић Стошовић, редовни професор, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд

Област:П4                               Компетенција: К2

Општи циљеви: Развијање вештина наставног особља за препознавање одлика даровитих ученика, њихових права и положаја у основној школи и могућности њиховог напредовања.

Специфични циљеви:

Развијање вештина наставног особља за: 1. препознавање одлика даровитих ученика, 2. познавање права и положаја даровитих ученика у основној школи, 3. планирање и програмирање напредовања даровитих ученика.

Циљна група: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарaдник у школи

Теме програма: Одлике даровитих ученика, Положај и права даровитих ученика у основној школи, Могућности напредовања даровитих ученика, Планирање и програмирање рада са даровитим ученицима, Индивидуални образовни план 3 и други облици подршке напредовању датовитих ученика.

Број учесника: 30

Трајање програма: 1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Цена: 3.000,00 динара по полазнику