ДАРОВИТА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ У ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

,, Даровита деца и ученици у инклузивном образовању“ је програм стручног усавршавања наставника  акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије под каталошким бројем 192. Менса је дала своју подршку и овом семинару који се бави даровитошћу

Каталошки број програма: 192

Електронски:Не

Организатор програма: Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372, ,

Особа за контакт: Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560,

Аутори: Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха„ Београд ; Данијела Илић Стошовић, доктор дефектолошких наука, ФАСПЕР Универзитет у Београду;

Реализатори: Снежана Нишевић, доктор дефектолошких наука, ОШ „Бошко Буха„ Београд ; Маринела Шћепановић, докторанткиња, Друштво дефектолога Војводине, Менса Србије; Оља Рашковић, Дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха“ Београд; Весна Ћировић, Дипломирани математичар, ОШ “Вељко Дугошевић“, Београд;

Област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Општи циљеви: Развијање вештина васпитача, наставника и сарадника за препознавање, идентификацију и подршку даровитој деци/ученицима

Специфични циљеви: Развијање вештина васпитача, наставника и сарадника за: 1. препознавање даровитости код деце/ученика 2. идентификацију даровите деце/ученика у образовном контексту 3. планирање и програмирање подршке даровитој деци/ученицима

Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју,  наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Теме програма: Уводно излагањеДаровитост – опште одредницеРани развој и даровитостПородица и даровитостМетодологија раног откривања даровитостиПодршка даровитој деци у инклузивном образовању вртићу/школиПодршка даровитој деци у инклузивном образовању вртићу/школиЕвалуација

Број учесника: 30                 Трајање програма: 1 дан бодова: 8

Цена: 3.500,00 РСД укључује штампани материјал за учесника семинара, радни материјал за рад на семинару, стручне и административно техничке трошкове едукације.