СЕМИНАРИ

У понуди УченIQa су следећи семинари тј. акредитовани програми стручног усавршавања.

Учимо брзо и лако јер знамо како- каталошки број 599 акредитован за шк.год. 2018/19,2019/20. и2020/21.

Даровито дете у разреду- од скривеног талента до ИОПа3- каталошки број 193 акредитован за шк.год. 2018/19,2019/20. и2020/21.

Менса Србије даје подршку и следећим семинарима :

Даровити ученици у основној школи- каталошки број 1054 акредитован за шк.год. 2018/19,2019/20. и2020/21.

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању каталошки број 192 акредитован за шк.год. 2018/19,2019/20. и2020/21.