Интерактивне дигиталне игрице

Учите математику и обнављајте знања на занимљив начин!

Учитељица Ивана Павковић из ОШ,,Јован Дучић“ у Београду послала нам је своје интерактивне дигиталне игрице.

Једначине са множењем и дељењем