MATH LEARNING CENTER

На сајту Центра за учење математике и наставници и родитељи могу да нађу јако занимљиве бесплатне апликације за визуализацију математике и експериментисање.

Овај сајт је одличан ресурс различитог материјала, а имају и свој  youtube канал .

Апликација слична танграму, сат, рачунаљка, разломци, бројевна права и тако даље…2